Esteu aquí

Calendari del Procés Electoral

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

 

Data Acció art
16-març celebració AG a Girona PRE
16-març celebració AG a Girona 1.1
01-abr Data límit per que les AT hagin estat constituïdes per a ser seu 2.1
01-abr Tancament de cens d'electors 5.1
01-abr Límit per a ser complir requisits als candidats (soci, major edat, corrent) 6.1
20-abr Secretariat Nacional aprova el RELEC 1.1
20-abr Secretariat Nacional nomena la Junta Electoral 4.2
21-abr Inici per presentar candidatures 6.6
21-abr Límit per penjar formulari al web model de formulari candidat 6.7
21-abr Inici per sol·licitar ser interventor 8.6
27-abr Notificació per a ser seu /agrupada o no 2.3
27-abr Data per que la JEL pugui iniciar agrupar o no seus 2.4
27-abr Publicació del cens d'electors provisional al web 5.2
27-abr Inici període per impugnacions al cens d'electors 5.3
28-abr Final per presentar candidatures 6.6
29-abr Publicació de la llista provisional d'admesos 6.10
29-abr Inici termini impugnacions contra la llista d'admesos 6.11
01-maig Finalització del període d'impugnacions al cens d'electors 5.3
02-maig Data per que la JEL hagi tancat el mapa de seus. 2.4
02-maig Final termini per a impugnacions contra la llista d'admesos 6.11
02-maig Termini per publicar el llistat de seus electorals 8.1
04-maig Junta Electoral: acorda la suspensió cautelar de les Eleccions (ajornament)  
06-maig Junta Electoral: publicació Acta de Fonamentació de l’acord 7.1
11-maig Reunió plenària del Secretariat Nacional: S’acorda mediació i/o Arbritratge  
11-maig Acords dels Plenari: Mediació i/o Arbitratge. Ratificació de la Junta Electoral  
11-maig Es fixa nova data per a la celebració de les Eleccions al Secretariat: 8 de juny  
28-maig Final per sol·licitar ser interventor  
01-juny PUBLICACIO DEFINITIVA DE CANDIDATURES  
01-juny Publicació dels models de papereta 9.1
01-juny Publicació del model d'Acta de Constitució de les Meses 14.7
01-juny La Junta Electoral publicarè el llistat d'interventors 8.6
02-juny Publicació del cens d'electors definitiu 5.4
08-juny Celebració eleccions 1.1
08-juny ELECCIONS 13.1
8-9-juny Resultats provisionals de les eleccions 15.1
8-9-juny Inici reclamació contra el resultat electoral 15.2
10-juny Final reclamació contra el resultat electoral 15.2
12-juny Proclamació oficial resultats finals 15.3
15-juny Primer plenari del Tercer secretariat de l'ANC 16.1
28-juny Data final per fer acceptació de càrrec de Secretari Nacional 16.3